NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TẠI WORLDSTAR LAND

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TẠI WORLDSTAR LAND

Thời gian: 14h ngày 17/3/2016 Địa điểm: Tầng 2, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
WORLDSTAR LAND THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

WORLDSTAR LAND THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

WORLDSTAR LAND THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh